Site icon Cá Bảy Màu – Guppy Nhật Minh

Top 7 Cá Bảy Màu Có Bộ Đuôi Rẻ, Đẹp Dễ Nuôi

Top 7 Cá Bảy Màu Có Bộ Đuôi Rẻ, Đẹp Dễ Nuôi

Cá Bảy Màu HB White

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu HB White, HB White Guppy

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu Blue Grass hoặc Blue Grass Guppy

Tên gọi :                    Cá bảy màu blue Grass, Blue Grass Guppy.

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   22-28 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu HB Yellow

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu HB White, HB White Guppy

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu HB BLue

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu HB Blue, HB BLue Guppy

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu HB Red Rose

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu HB Red Rose, HB Red Rose Guppy

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu Yello King Cobra

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu Yellow King Cobra

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu Rồng Xanh

1 Cặp:                 1 trống + 1 mái

Tên gọi :              Cá bảy màu rồng xanh

Nơi xuất sứ:        Việt Nam

Nhiệt độ:             21-28 độ C.

Độ PH:                6.8-7.5

Loại Cá:              Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:             Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 2-3 cặp là hợp lý nhất.

Exit mobile version