Top 10 Loại Cá Bảy Màu Ribbon Rẻ, Đẹp Tại Tp.HCM

Top 10 Loại Cá Bảy Màu Ribbon Rẻ, Đẹp Tại Tp.HCM

Cặp Cá Bảy Màu Full Gold Ribbon – Guppy Full Gold RB

Tên gọi :                    Cá bảy màu Full gold Rb, Guppy Full gold Rb.

Nguồn Gốc:              Thái Lan.

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

File Giá Full Gold Rb

Cá Bảy Màu Koi Đen Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu koi đen rb, koi đen rb Guppy, HB Koi guppy

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   22-28 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu Full Red Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu full red RB, Guppy Full red

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 6/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đỏ khó nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Dễ bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu HB BLue rb

1 Cặp:                        1 Trống + 1 Mái

Tên gọi :                    Cá bảy màu HB Blue RB, HB BLue RB Guppy

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   20-28 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu Koi Red Gen Ear Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu koi red gen ear ribbon, guppy koi red gen ear ribbon, Koi red gen ear rb.

Nơi xuất sứ:              Nam Mỹ

Nhiệt độ:                   21-28 độ C.

Độ PH:                       6.8-7.5

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 6/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đỏ khó nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cá bảy màu koi red gen ear ribbon được nuôi dưỡng tốt với điều kiện khí hậu ở Việt Nam thì con trống có thể dài 4cm và cá mái dài đến 5-6 cm.

Ngoài ra cá bảy màu koi red ear có khả năng sinh sản rất tốt. Nếu được nuôi dưỡng, chăm sóc và lai tạo giống phù hợp. Bạn sẽ được các dòng cá koi red ear thuần chuẩn về màu sắc.

Cặp Cá Bảy Màu Will Koi RB

1 Cặp:                       1 Trống gen hoặc rb + 1 mái rb

Tên gọi :                    Cá bảy màu Will Koi RB, Will Koi RB Guppy.

Nguồn Gốc:              Thái Lan

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 4/10 – Đây là loại cá rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu Flatium Rb

1 Cặp: 1 Trống + 1 Mái

Tên gọi :                    Cá bảy màu Platium, Platium Guppy

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 5/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đỏ rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu Blue Topar RB

1 Cặp :                       1 Trống gen hoặc Rb + 1 Mái Rb

Tên gọi :                    Cá Bảy Màu Blue Topar Rb, Blue Topar Rb Guppy, Cá bảy màu Blue Topar Rb

Nơi xuất sứ:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   21-28 độ C.

Độ PH:                       6.8-7.5

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi:                         5/10

Đây là loại cá mắt đỏ tuy hơi khó nuôi nhưng chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Để cá bảy màu có thể sinh sản tốt bạn có thể nuôi từ 5-6 cặp.

Cá Bảy Màu Koi Red Gen Ear Ribbon Fin C TBB

Tên gọi :                    Cá bảy màu koi red gen ear ribbon Fin C, guppy koi red gen ear ribbon Fin C, Koi red gen ear rb FinC.

Nơi xuất sứ:              Nam Mỹ

Nhiệt độ:                   21-28 độ C.

Độ PH:                       6.8-7.5

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 6/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đỏ khó nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cá bảy màu koi red gen ear ribbon Fin C được nuôi dưỡng tốt với điều kiện khí hậu ở Việt Nam thì con trống có thể dài 4cm và cá mái dài đến 5-6 cm.

Ngoài ra cá bảy màu koi red  gen ear ribbon Fin C TBB có khả năng sinh sản rất tốt. Nếu được nuôi dưỡng, chăm sóc và lai tạo giống phù hợp. Bạn sẽ được các dòng cá koi red ear thuần chuẩn về màu sắc.

Cặp Cá Bảy Màu Koi Red Ear Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu koi red ear ribbon, guppy koi red ear ribbon, Koi red  ear rb.

Nơi xuất sứ:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   21-28 độ C.

Độ PH:                       6.8-7.5

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 6/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đỏ khó nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cá bảy màu koi red ear ribbon được nuôi dưỡng tốt với điều kiện khí hậu ở Việt Nam thì con trống có thể dài 4cm và cá mái dài đến 5-6 cm.

Ngoài ra cá bảy màu koi red ear rb có khả năng sinh sản rất tốt. Nếu được nuôi dưỡng, chăm sóc và lai tạo giống phù hợp. Bạn sẽ được các dòng cá koi red ear rb thuần chuẩn về màu sắc.

 

0772.27.01.20