Site icon Cá Bảy Màu – Guppy Nhật Minh

Top 3 Cá Bảy Màu Có Ribbon Hợp Với Mệnh Thổ

Top 3 Cá Bảy Màu Có Ribbon Hợp Với Mệnh Thổ

Cá Bảy Màu Full Black Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu Full Black RB, Full Black Ribbon Guppy

Nguồn Gốc:              Thái Lan

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 2/10 – Đây là loại cá rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cá Bảy Màu Koi Đen Ribbon

Tên gọi :                    Cá bảy màu koi đen rb, koi đen rb Guppy, HB Koi guppy

Nguồn Gốc:              Việt Nam

Nhiệt độ:                   22-28 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                    Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 3/10 – Đây là loại cá thuộc dòng mắt đen rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Cặp Cá Bảy Màu HB Blue RB

1 Cặp:                       1 Trống gen – 1 Mái RB 

Tên gọi :                    Cá bảy màu Blue Rb

Nguồn Gốc:              Thái Lan

Nhiệt độ:                   20-30 độ C.

Độ PH:                       6-8

Loại Cá:                    Đẻ con và mỗi lần đẻ từ 20-50 con

Thức ăn:                   Trùng chỉ, trùng huyết, bo bo, atermia, cám…

Độ khó nuôi: 2/10 – Đây là loại cá rất dễ nuôi, chúng có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Ít bị stress nên tốt nhất bạn thả từ 5-6 cặp là hợp lý nhất.

Exit mobile version